Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Εξυπηρέτηση μετά την πώληση

Η περίοδος εγγύησης είναι 12 μήνες από την ημερομηνία αποδοχής θέσης σε λειτουργία.Επιπλέον, παρέχουμε 1 έτος εγγύηση και δια βίου δωρεάν τεχνική καθοδήγηση και εκπαίδευση.

Εγγυόμαστε τον χρόνο συντήρησης όχι περισσότερο από 7 εργάσιμες ημέρες και τον χρόνο απόκρισης εντός 3 ωρών.

Δημιουργούμε προφίλ σέρβις οργάνων για να καταγράφουν οι πελάτες μας τις συνθήκες σέρβις και συντήρησης του προϊόντος.

Μετά την έναρξη της υπηρεσίας των οργάνων, θα πληρώσουμε τη συνέχεια για τη συλλογή των συνθηκών εξυπηρέτησης.