Ψηφιακός αναλυτής χλωροφύλλης

 • Online Έξοδος αισθητήρα χλωροφύλλης RS485 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυπαράμετρο CS6401

  Online Έξοδος αισθητήρα χλωροφύλλης RS485 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυπαράμετρο CS6401

  Με βάση τον φθορισμό των χρωστικών για τη μέτρηση των παραμέτρων στόχου, μπορεί να αναγνωριστεί πριν από την πρόσκρουση της άνθισης φυκιών. Δεν χρειάζεται εξαγωγή ή άλλη επεξεργασία, ταχεία ανίχνευση, για την αποφυγή της επίδρασης των δειγμάτων νερού στα ράφια. Ψηφιακός αισθητήρας, ισχυρό αντι- Ικανότητα παρεμβολής, μεγάλη απόσταση μετάδοσης. Η τυπική έξοδος ψηφιακού σήματος μπορεί να ενσωματωθεί και να δικτυωθεί με άλλες συσκευές χωρίς ελεγκτή.Η εγκατάσταση αισθητήρων επί τόπου είναι βολική και γρήγορη, πραγματοποιώντας plug and play.
 • Online Έξοδος αισθητήρα χλωροφύλλης RS485 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυπαράμετρο CS6401

  Online Έξοδος αισθητήρα χλωροφύλλης RS485 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυπαράμετρο CS6401

  Με βάση τον φθορισμό των χρωστικών για τη μέτρηση των παραμέτρων στόχου, μπορεί να αναγνωριστεί πριν από την πρόσκρουση της άνθισης φυκιών. Δεν χρειάζεται εξαγωγή ή άλλη επεξεργασία, ταχεία ανίχνευση, για την αποφυγή της επίδρασης των δειγμάτων νερού στα ράφια. Ψηφιακός αισθητήρας, ισχυρό αντι- Ικανότητα παρεμβολής, μεγάλη απόσταση μετάδοσης. Η τυπική έξοδος ψηφιακού σήματος μπορεί να ενσωματωθεί και να δικτυωθεί με άλλες συσκευές χωρίς ελεγκτή.Η εγκατάσταση αισθητήρων επί τόπου είναι βολική και γρήγορη, πραγματοποιώντας plug and play.
 • Έξοδος σε απευθείας σύνδεση αισθητήρα χλωροφύλλης RS485 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυπαραμετρική Sonda CS6400D

  Έξοδος σε απευθείας σύνδεση αισθητήρα χλωροφύλλης RS485 που μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πολυπαραμετρική Sonda CS6400D

  Η αρχή του αισθητήρα χλωροφύλλης CS6400D χρησιμοποιεί τα χαρακτηριστικά της χλωροφύλλης Α που έχει κορυφές απορρόφησης και κορυφές εκπομπής στο φάσμα.ο
  οι κορυφές απορρόφησης εκπέμπουν μονοχρωματικό φως στο νερό, η χλωροφύλλη Α στο νερό απορροφά την ενέργεια του μονοχρωματικού φωτός, απελευθερώνοντας μονοχρωματικό φως κορυφής εκπομπής άλλου μήκους κύματος.Η ένταση του φωτός που εκπέμπεται από τα κυανοβακτήρια είναι ανάλογη με την περιεκτικότητα του νερού σε χλωροφύλλη Α.
 • Chlorophyll Online Analyzer T6400

  Chlorophyll Online Analyzer T6400

  Το Industrial Chlorophyll Online Analyzer είναι ένα διαδικτυακό όργανο παρακολούθησης και ελέγχου ποιότητας νερού με μικροεπεξεργαστή.Χρησιμοποιείται ευρέως σε σταθμούς ηλεκτροπαραγωγής, πετροχημική βιομηχανία, μεταλλουργική ηλεκτρονική, εξόρυξη, βιομηχανία χαρτιού, βιομηχανία τροφίμων και ποτών, επεξεργασία νερού προστασίας περιβάλλοντος, υδατοκαλλιέργεια και άλλες βιομηχανίες.Η τιμή της χλωροφύλλης και η τιμή θερμοκρασίας του υδατικού διαλύματος παρακολουθούνται και ελέγχονται συνεχώς.