Υπολειμματικό χλώριο & διοξείδιο του χλωρίου & διαλυμένο όζον